Aanschaf zonnepanelen

Met de aanschaf van zonnepanelen bespaar je natuurlijk op je energierekening, maar er zijn nog een aantal andere financiële voordelen.  De Vlaamse energieregulator VREG heeft de nettarieven elektriciteit en aardgas voor 2023 goedgekeurd. Daarmee gaat dit jaar het capaciteitstarief van start.

Op deze pagina lees je van welke regelingen voor subsidie en compensatie je vanaf 1 januari 2023 in Vlaanderen gebruik kunt maken bij de aanschaf van zonnepanelen.  

Subsidie en compensatie voor zonnepanelen vanaf 2023

De Vlaamse overheid heeft niet alleen het prosumententarief afgeschaft, maar ook een aantal nieuwe subsidie- en compensatieregelingen ingevoerd. Per 1 januari 2023 gaat bijvoorbeeld het capaciteitstarief van start. Dit tarief was al geldig voor grote bedrijven, maar vanaf dit jaar geldt dit ook voor consumenten en kleine bedrijven. De enige uitzondering zijn huishoudens die van het sociaal tarief genieten, de invoering van het capaciteitstarief is voor deze groep Vlamingen niet van toepassing.

 

Wat is het capaciteitstarief?

Hoewel de naam capaciteitstarief anders doet vermoeden, is dit geen bijkomend tarief. Het gaat om een nieuwe berekening die vanaf dit jaar wordt toegepast voor de berekening van een deel van de nettarieven. Dit zijn kosten die je betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Met de invoering van het capaciteitstarief hoopt de VREG het elektriciteitsnet minder te belasten.

Premie voor het verbeteren van het EPC-label of E-peil

Zonnepanelen hebben een grote invloed op het EPC-label (code op het energieprestatiecertificaat) en E-peil (energieprestatiepeil) van een woning. Als je een woning met ondermaatse energieprestaties hebt, kun je in Vlaanderen bij netbeheerder Fluvius een EPC-labelpremie aanvragen voor het verbeteren van het EPC-label. Het bedrag is afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie.  

Voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag t/m 2016 is een premie energieprestatiepeil beschikbaar als de woning een E-peil behaalt dat lager is dan het maximale E-peil. Voor nieuwbouw met een bouwaanvraag vanaf 2017 wordt geen e-peilpremie meer gegeven. Ook deze premie kun je aanvragen bij Fluvius.  

Zonnepanelen financieren met een groene lening

Vanuit de Vlaamse overheid worden er geen leningen aangeboden voor het aanschaffen van zonnepanelen. Veel banken bieden wel een lening met lage rente aan voor de financiering voor zonnepanelen. Dit heet vaak een groene lening of een energielening. Het enige wat je nodig hebt om zo’n lening aan te vragen, is een offerte van een installateur. De lening kun je niet alleen aanvragen voor zonnepanelen, maar ook voor andere duurzame maatregelen zoals een warmtepomp, zonneboiler of isolatie.  

Lokale premies voor zonnepanelen

Vanuit verschillende gemeenten worden er lokale tegemoetkomingen aangeboden voor het bouwen of verbouwen van een woning. Dit kan ook voor de plaatsing van zonnepanelen. Op de website www.premiezoeker.be van de Vlaamse overheid kun je bekijken op welke premies je aanspraak kunt maken in jouw gemeente.  

Het btw-tarief voor zonnepanelen

Om huiseigenaren met een woning van ouder dan 10 jaar te simuleren hun huis te verduurzamen, geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor de aanschaf van zonnepanelen. Woningen die jonger zijn dan 10 jaar vallen onder het btw-tarief van 21%. Om in aanmerking te komen voor dit verlaagde btw-tarief, mag de woning alleen privé gebruikt worden en moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkend installateur.