Alle zonnepanelen die verkocht worden, zijn getest op brandveiligheid. De mate waarin zonnepanelen brandwerend zijn, verschilt per merk en type. Het is belangrijk om te bekijken hoe goed de zonnepanelen beschermd zijn tegen brand voordat je ze aanschaft. De certificering geeft hier meer duidelijkheid over.

Het testen van brandveiligheid bij zonnepanelen

Een zonnepaneel kan volgens twee standaarden worden getest: IEC 61730-2 en EN 13501-5. De IEC 61730-2 is specifiek bedoeld voor zonnepanelen en uitgebreider doordat deze uit twee testen bestaat waarbij wind een onderdeel is. De EN 13501-5 normering is bedoeld voor brandclassificatie van dakbedekking en kent twee klassen: ‘’Broof t1’’ (geslaagd) en ‘’Froof t1’’ (niet geslaagd). 

Om de weerbaarheid tegen brand volgens IEC 61730-2 te bepalen worden er twee testen uitgevoerd: de vlamverspreidingstest en de brandtest. Er gelden bij deze testen drie verschillende niveaus van brandveiligheid: brandklasse A, B en C.   

Brandklasse A - Hoog

  • Bestand tegen zware vuurproeven 100%

  Brandklasse B - Gemiddeld

   • Bestand tegen gemiddelde vuurproeven 75%

   Brandklasse C - Laag

    • Bestand tegen lichte vuurproeven 50%

    Meer informatie over de vlamverspreidingstest en brandtest vind je verderop op deze pagina.

    Verschillen in brandveiligheid

    De testcondities bij de verschillende brandklassen verschillen enorm en hebben daardoor een grote invloed op de brandveiligheid van de zonnepanelen. De meeste zonnepanelen zijn gecertificeerd volgens brandklasse C. SOLARWATT glas-glas zonnepanelen scoren volgens beide veiligheidsnormen in de hoogste categorie: brandklasse A en brandklasse Broof (t1).

    Het is ook belangrijk om te noemen dat glas-glas zonnepanelen brandveiliger zijn dan glas-folie zonnepanelen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat veel achterzijde folies van zonnepanelen ontbranden. Bij glas-glas zonnepanelen kan de glazen achterkant niet ontbranden. Daarnaast zien we dat bij brand van glas-folie zonnepanelen, de busbars vrij komen te liggen. Het hele zonnepanelenveld kan hierdoor onder stroom kan komen te staan. Bij glas-glas zonnepanelen gebeurt dat niet, omdat de busbars beschermd blijven door het glas aan beide kanten. 

    Hoe ontstaat brand bij zonnepanelen?

    Uit het eerdergenoemde onderzoek van TNO blijkt dat de oorzaak van een brand in meer dan 90% van de gevallen bij de installatie van de zonnepanelen ligt. Vaak ontstaat de brand bij de connectoren: de verbindingen tussen de kabels van de zonnepanelen. Als deze niet goed zijn aangesloten, kunnen er vonken ontstaan die over kunnen springen op brandbaar materiaal. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar de brandbaarheid van de zonnepanelen en de dakbedekking, en de panelen altijd te laten installeren door een gecertificeerd installateur.  

    De vlamverspreidingstest en brandtest

    Vlamverspreidingstest

    Het doel van deze test is om te bepalen in welke mate het zonnepaneel kan bijdragen aan het verder verspreiden van de brand. De hoogte voor classificering in klasse A, B of C wordt hierbij bepaald door het brandvermogen van de vlammenzee, de duur dat het paneel hieraan wordt blootgesteld en de mate waarin de vlam zich mag verspreiden over het paneel.  

    Brandklasse  
    Brandklasse A 
    Brandklasse B 
    Brandklasse C 

    Brandvermogen 
    378 kW 
    378 kW 
    325 kW 

    Blootstellingsperiode 
    10 minuten 
    10 minuten 
    4 minuten 

    Vlamverspreiding 
    Maximaal 1,82 meter 
    Maximaal 2,4 meter 
    Maximaal 3,90 meter 

    Brandtest

    Tijdens de brandtest wordt bepaald of een externe brand het zonnepaneel kan doen verbanden of zelf helemaal doorbranden. Denk bij het ontstaan van een brand bijvoorbeeld aan vuurwerk of een vonkende connector. Voor de test wordt een brandend blok hout op het zonnepaneel geplaatst waarbij een stevige wind waait. Voor de verschillende brandklassen wordt er gevarieerd in het gewicht van het brandende blok en de duur waarin het paneel wordt blootgesteld aan het brandende voorwerp. Ook bij deze test geldt een verschillende maximale vlamverspreiding per brandklasse.

    Brandklasse  
    Brandklasse A 
    Brandklasse B 
    Brandklasse C 

    Formaat – gewicht brandend blok 
    Vierkant 300 mm – 2000 gr 
    Vierkant 150 mm – 500 gr 
    Vierkant 40 mm – 9,25 gr 

    Blootstellingsperiode 
    10 minuten 
    10 minuten 
    4 minuten 

    Vlamverspreiding 
    Maximaal 1,82 meter 
    Maximaal 2,4 meter 
    Maximaal 3,90 meter