Solarwatt glas-glas panelen voor een duurzamere toekomst

Het is geen verrassing dat zonnepanelen een milieuvriendelijke energiebron zijn. Bij Solarwatt vinden we het belangrijk dat onze zonnepanelen niet alleen duurzame energie leveren, maar dat ze ook duurzaam worden geproduceerd.

Daarom hebben we onze zonnepanelen uit de Vision-H-serie, Vision 60M en EasyIn laten testen door het volledig onafhankelijke Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) en zijn Duitse partneragentschap EPEA. Zij beoordelen in welke mate er wordt voldaan aan de wereldwijd erkend circulaire economie standaard, ofwel de de Cradle to Cradle-certificering®.

“Wie kiest voor glas-glas zonnepanelen met het C2C certificaat, weet met zekerheid dat hij voor duurzame zonnepanelen heeft gekozen.”

Het resultaat: we hebben het Silver-level van de Cradle to Cradle-certificering® behaald, voor onze uiterst duurzame glas-glas zonnepanelen. Wereldwijd zijn er zelfs maar drie producenten van zonnepanelen die dit certificaat hebben.

Certificering

De geteste Solarwatt glas-glas zonnepanelen hebben het zilveren niveau van de Cradle to Cradle-certificering® behaald.

CriteriumEvaluatie
Materiaal gezondheidZilver
Materiaal hergebruikZilver
Hernieuwbare energie & CO₂-uitstootGoud
WatermanagementZilver
Sociale verantwoordelijkheidGoud
Overall certificeringsniveauZilver

We steken elke dag energie in schone energie.

Een C2C certificering® moet elke twee jaar vernieuwd worden om bij te blijven met alle ontwikkelingen en toenemende eisen. Daarom zijn we continu bezig om alle duurzaamheidsfacetten binnen onze productie te optimaliseren en verbeteren. De taken in verband met C2C-certificering® vormen slechts een klein deel van het uitgebreide spectrum van duurzaamheidskwesties.

Op onze weg om de duurzaamheid te verbeteren hebben we onderweg al de nodige stappen genomen: onze zonnepanelen worden geproduceerd met 100% groene stroom. En de emissies die bij de productie niet kunnen worden vermeden, kunnen onze klanten compenseren met een CO₂-certificaat op het moment van aankoop.

Op deze manier werken we voortdurend aan een betere toekomst. Alle ontwikkelingen van producten en diensten doen we met een holistische benadering die gericht zijn op de kringloop van de natuur.

Wat is Cradle to Cradle (C2C) certificering®?

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle is “van wieg tot wieg”. Het model is gevormd door de natuur, die in kringlopen werkt. Waardevolle grondstoffen blijven in omloop en er gaat niets verloren. Wanneer wij ingrijpen in de natuur, met name door industriële productie, onttrekken wij mensen talloze grondstoffen aan deze kringlopen. Duurzaam denken en handelen betekent echter zo min mogelijk grondstoffen uit deze kringlopen halen, ze zo duurzaam mogelijk gebruiken en ze recyclebaar maken. De natuur laat ons zien hoe we op de lange termijn duurzaam kunnen werken.

Wat zijn de criteria voor C2C beoordeling?

Het uitgangspunt van C2C Certification® is de hele levenscyclus van een product te onderzoeken en het product te evalueren op basis van zijn milieu- en sociale prestaties. Zo komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde:

  • Waar komt de energie voor de fabricage vandaan?
  • Welke materialen worden gebruikt en hoe worden deze verkregen?
  • Hoe kan het product aan het einde van zijn levenscyclus worden hergebruikt?

Het doel is om duurzame en gezonde producten te ontwikkelen met een positief effect op mens en milieu. De onderzochte categorieën zijn materiaalgezondheid, recycleerbaarheid, energiebeheer & CO₂-uitstoot, watermanagement en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uiteraard voldoen de meeste onderzochte technische processen niet volledig aan het ideaal van een circulaire economie, dus de certificaten worden toegekend op verschillende niveaus: basis, brons, zilver, goud en platina.

Evaluatiecategorieën

Materiaal gezondheid 

Bij de beoordeling van de materialen die zijn toegepast in een product, worden de chemische bestanddelen van onderzocht en volgens een stoplichtmodel (ABCX-classificatie) geclassificeerd - van "aanbevolen gebruik" tot "uitgesloten gebruik". De mate waarin de materialen schadelijk zijn voor mens en milieu speelt hierbij een centrale rol. Evenals de blootstelling tijdens het gebruik en de recycleerbaarheid van de gebruikte stoffen. Bij de certificering wordt ernaar gestreefd mogelijke risico’s van de gebruikte stoffen zo laag mogelijk te houden.  

Recyclebaarheid 

De "recycleerbaarheidsscore" wordt berekend op basis van de vastgestelde ingrediënten waaruit het product is opgebouwd. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over de recycleerbaarheid van de materialen. Ook het productontwerp wordt in de beoordeling meegenomen. Dit houdt in dat producten zodanig moeten zijn ontworpen dat ze zonder problemen kunnen worden gerepareerd en hergebruikt. 

Energiebeheer & CO₂-uitstoot 

In overeenstemming met ons ISO 50001-energiebeheersysteem worden de energieverbruiksdata op de productielocatie geregistreerd. Daarnaast worden de productspecifieke CO₂-emissies bepaald, rekening houdend met CO₂-compensatie (financiële steun voor een Gold Standard-gecertificeerd klimaatbeschermingsproject). 

Watermanagement

Als onderdeel van het watermanagement wordt de omgang met water vastgesteld en worden water gerelateerde problemen in kaart gebracht. Bovendien wordt op de productielocatie een wateraudit uitgevoerd.  

Sociale verantwoordelijkheid  

Naast de ecologische aspecten wordt ook de sociale verantwoordelijkheid geëvalueerd. Daartoe heeft Solarwatt een uitgebreide zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van de "Global Compact Self Assessment Tool". Het UN Global Compact bevat 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiepreventie. Daarnaast werd de Social Hotspot Database gebruikt om sociale risico's in de landen van de leveranciers te identificeren en verbeteringsstrategieën en -maatregelen op te stellen. Daarnaast worden sociale projecten die Solarwatt uitvoert geëvalueerd. 

Een resultaat dat onze visie op circulariteit vooruithelpt.

Hoe complexer het product, hoe meer componenten en materialen er worden gebruikt, hoe moeilijker het is om een hoog certificeringsniveau te behalen. Daar komt nog bij dat het laagst behaalde certificeringsniveau bepalend is voor de totale certificering. Als bijvoorbeeld in één categorie slechts het niveau “Basic” wordt toegekend, zal voor de algehele certificering alleen het “Basic” niveau van toepassing zijn.

“We zijn er trots op dat we deze holistische en veeleisende certificering met zo’n hoog resultaat hebben kunnen behalen. Dit is een grote stap in de richting van het doel om ons bedrijf en ons productassortiment consequent op een duurzame manier in te richten”, aldus Annika Beck, Corporate Social Responsibility Manager bij Solarwatt.

 

Bereken wat jij kunt besparen met zonnepanelen